Phöseriet

Phöseriet innefatter alla som hjälper till att skapa mottagningen, och de är alla varsamt valda av DKP.
Hur det gick till eller vilka DKP är det ingen som vet.